Pseudodineura clematidisrectae (Hering, 1924)

mijn

Grote, voldiepe, primaire blaasmijn. Frass in dikke zwarte klompen. De larve kan de mijn verlaten en elders herbeginnen. Verpopping buiten de mijn.

waardplanten

Ranunculaceae, nauw monofaag

Clematis recta.

fenologie

Larven in eind mei (Lorenz & Kraus (1957a), juni-juli (Hering (1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa

Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk (Fauna Europaea, 2009).

larve

Beschreven door Lorenz & Kraus (1957a).

opmerkingen

Bedreigde soort (Taeger ea, 1998a).

literatuur

Ahr (1966a), Altenhofer (2003a), Altenhofer & Pschorn-Walcher (2006a), Blank ao (1998a), Hering (1957a), Liston (1995b), Lorenz & Kraus (1957a), Pschorn-Walcher & Altenhofer (2000a), Skala (1936a), Surányi (1942a), Taeger, Blank & Liston (2006a), Taeger ao (1998a).

mod 21.xii.2018