Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Empria plana

Empria plana (Jakowlew, 1891)

op Salix

parasiet

Larven vrij op de bladeren.

waardplanten

Salicaceae, monofaag

Salix.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

literatuur

Prous, Blank, Heibo, ao (2014a).

Laatste bewerking 30.iii.2020