Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Empria testaceipes

Empria testaceipes (Konow, 1869)

op Sanguisorba

gal

et wijfje veroorzaakt in het blad een reeks van maximaal ca 5 ovipositie-littekens, die zich aan de ontwikkelen tot evenveel, vooral aan de bovenzijde uitpuilende bultige, eenkamerige gallen. Gedurende de eerste twee larvale stadia leeft de larve in deze gal en voedt zich met de inhoud; later leeft de larve vrij op het blad.

waardplanten

Rosaceae, monofaag?

Sanguisorba officinalis.

Opkweken gelukte ook op Potentilla reptans; het is daarom mogelijk dat Sanguisorba ook in de natuur niet de enige waardplant is.

literatuur

Liston, Nyman & Kehl (2007a), Macek (2012c).

Laatste bewerking 7.iv.2020