Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Cladardis elongatula

Cladardis elongatula (Klug, 1817)

stijgende rozescheutboorder

op Rosa

gal

2-3 mm groot, geelbruin ovipositie-litteken, gewoonlijk in een bladsteel. De larve die eruit komt dringt de scheut binnen en maakt een 10-12 cm lange gang in de richting van het groeipunt. Frass wordt uit de gang verwijderd. De volgroeide larve verlaat de gang via de oorspronkelijke ingang.

waardplanten

Rosaceae, monofaag

Rosa canina.

literatuur

Buhr (1965a), Macek (2012c), Pschorn-Walcher & Altenhofer (2006a), Taeger, Altenhofer, Blank, ao (1998a), Tomasi (2014a).

Laatste bewerking 24.iv.2020