Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Eupareophora exarmata

Eupareophora exarmata (Thomson, 1871)

op Fraxinus

Eupareophora exarmata larva

larve © J Bücker (uit Liston ea).

parasiet

Larven vrij op de bladeren.

waardplanten

Oleaceae, monofaag

Fraxinus excelsior.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

larve

Zie Liston ea.

literatuur

Liston, Prous & Bücker (2015a), Taeger, Altenhofer, Blank, ao (1998a).

Laatste bewerking 25.iv.2020