Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Fenella arenariae

Fenella arenariae Zombori, 1978

Hymenoptera, Tenthredinidae

mijn

Gangetje, tamelijk abrupt overgaand in een onregelmatige, voldiepe blaas. Frass (te oordelen naar Zombori’s afbeelding) in tamelijk fijne korrels die, zoals dat bij bladwespen gewoon is, los, als grofgemalen peper, in de mijn liggen. Verpopping extern.

waardplanten

Rosaceae, nauw monofaag

Potentilla cinerea (= arenaria).

fenologie

Larven zijn waargenomen in juni.

verspreiding binnen Europa

Hongarij√ę (Fauna Europaea, 2010).

larve

Zie Zombori (1978a). In tegenstelling tot bij Fenella nigrita eindigen de poten in een duidelijk klauwtje. Ook lijkt het bruine vlekje ventraal op abdomen 1 te ontbreken.

literatuur

Liston (1995b), Taeger, Blank & Liston (2006a), Zombori (1978a, 1980a).

8.v.2010

Laatste bewerking 18.vii.2017