Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Dineura stilata

Dineura stilata (Klug, 1816)

op Crataegus etc.

parasiet

De larven leven vrij aan de bovenzijde van de bladeren, waar ze uitgestrekte venstervraat veroorzaken. Ze rusten aan de onderzijde van het blad.

waardplanten

Rosaceae, ? monofaag

Cotoneaster melanocarpa, niger; Crataegus laevigata; Sorbus aucuparia.

fenologie

Univoltien; de larve overwintert in een cocon in het strooisel.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

larve

Lichaam groen; setae zeer kort, truncaat, niet op duidelijke wratjes.

synoniemen

Verwijzingen naar de larven van voor 2015 hebben vermoedelijk alle betrekking op D. testaceipes.

literatuur

Heibo, Lønnve, Barstad ao (2014a), Hoop (1983a), Liston, Prous & Vårdal (2019b), Macek (2012c, 2015a), Pschorn-Walcher & Altenhofer (2000a), Taeger, Altenhofer, Blank, ao (1998a).

Laatste bewerking 25.iv.2020