Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Dineura testaceipes

Dineura testaceipes (Klug, 1816)

op Cotoneaster, Crataegus, Sorbus

parasiet

De larven leven vrij aan de bovenzijde van de bladeren, waar ze uitgestrekte venstervraat veroorzaken. Ze rusten aan de onderzijde van het blad.

waardplanten

Rosaceae, oligofaag

Cotoneaster melanocarpus; Crataegus; Sorbus aria, aucuparia, intermedia.

fenologie

Univoltien; de larve overwintert in een cocon in het strooisel.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

larve

Lichaam groen; setae afgeknot, relatief lang (langer dan de breedte van de segment-ringetjes), elk op een duidelijke papil. Foto in Liston ea.

synoniemen

Verwijzingen naar larven van D. stilata van voor 2015 hebben betrekking op deze soort.

literatuur

Liston, Prous & Vårdal (2019b), Macek (2012c, 2015a), Pschorn-Walcher & Altenhofer (2006a), Taeger, Altenhofer, Blank, ao (1998a).

Laatste bewerking 25.iv.2020