Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Euura acutiserra

Euura acutiserra (Lindquist, 1948)

op Salix

gal

bladrand, gewoonlijk aan beide zijden, neerwaarts ingerold; tevens is het blad in de lengterichting getordeerd.

waardplanten

Salicaceae, nauw monofaag

Salix lapponum.

synoniemen

Phyllocolpa, Pontania acutiserra.

opmerking

Behoort tot de Euura oblita soortengroep.

literatuur

Kopelke (1999a, 2007a,c), Liston, Heibo, Prous ao (2017a), Vikberg (1970a), Zinovjev & Vikberg (1998a).

Laatste bewerking 21.iv.2020