Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Euura dolichura

Euura dolichura (Thomson, 1871)

op Salix

gal

groen-glanzende worstvormige zwelling van de bovenzijde van het blad, meestal een aan weerszijden van de hoofdnerf. Univoltien.

waardplanten

Salicaceae, nauw monofaag

Salix lapponum.

Anders dan Kopelke schrijft, niet op S. phylicifola.

larve

Derde abdomen-segment met 4 dorsale ringen. Anale plaat dorsaal met ver uiteenstaande pseudocerci.

synoniemen

Pontania dolichura; Pontania lapponicola Kopelke, 1994. De naam “P. dolichura” zoals gebruikt in de oudere literatuur, heeft betrekking op E. virilis. In de beschrijvingen van dolichura door Kopelke bestaat verwarring met E. femoralis (Vikberg & Malinen, 2012a).

parasitoïden, predatoren

Pteromalus dolichurus.

opmerking

Behoort tot de Euura dolichura soortengroep.

literatuur

Askew (1985a), Beneš (2015a), Benson (1961a), Buhr (1965a), Kopelke (1986a, 1990a, 1994a, 1999a), Liston, Heibo, Prous ao (2017a), Nyman, Zinovjev, Vikberg & Farrell (2006a), Redfern & Shirley (2011a), Tomasi (2014a), Vikberg (1970a), Vikberg & Malinen (2012a), Zinovjev & Vikberg (1998a).

Laatste bewerking 2.v.2022