Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Euura elaeagnocola

Euura elaeagnocola (Kopelke, 1994)

op Salix

gal

vaak opvallend roodgekleurde, worstvormige zwelling van de bovenzijde van het blad, meestal een aan weerszijden van de hoofdnerf.

waardplanten

Salicaceae, nauw monofaag

Salix elaeagnos.

synoniemen

Pontania elaeagnocola.

opmerking

Behoort tot de Euura dolichura soortengroep.

literatuur

Béguinot (2003a, 2012a), Bellmann (2012a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Kopelke (1994a, 1999a), Liston, Heibo, Prous ao (2017a), Liston, Taeger & Blank (2006a).

Laatste bewerking 21.iv.2020