Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Euura hubertpschornwalcheri

Euura hubertpschornwalcheri Kopelke, 2007

op Salix

gal

bladrand, gewoonlijk aan één zijde, los naar beneden gevouwen, zodat er een royale ruimte blijft tussen de onderzijden. Het blad in de lengterichting niet getordeerd.

waardplanten

Salicaceae, nauw monofaag

Salix appendiculata.

synoniemen

Phyllocolpa pschornwalcheri Kopelke, 2007 nec (Muche, 1972).

opmerking

Behoort tot de Euura oblita soortengroep.

literatuur

Kopelke (2007a, c), Liston, Heibo, Prous ao (2017a).

Laatste bewerking 8.iii.2021