Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Euura kopelkei

Euura kopelkei (Lacourt, 1996)

op Salix

gal

De bladrand is naar onderen omgeslagen. Het blad in de lengterichting niet getordeerd.

waardplanten

Salicaceae, nauw monofaag

Salix ? reticulata, ? retusa.

opmerkingen

De biologie van deze soort is slecht bekend. Waarschijnlijk leeft de soort op slechts één van de twee genoemde waardplanten. De beschrijving van de gal is geëxtrapoleerd op grond van verwante soorten.

synoniemen

Phyllocolpa kopelkei.

opmerking

Behoort tot de Euura oblita soortengroep.

literatuur

Kopelke (1999a, 2007a,c), Liston, Heibo, Prous ao (2017a).

Laatste bewerking 21.iv.2020