Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Euura nudipectus

Euura nudipectus (Vikberg, 1965)

op Salix

gal

bladrand, gewoonlijk aan beide zijden, neerwaarts ingerold; tevens is het blad in de lengterichting getordeerd. De bovenepidermis wordt niet aangevreten.

waardplanten

Salicaceae, nauw monofaag

Salix phylicifolia.

larve

Derde abdomen-segment met 4 dorsale ringen; 1-3 met setae. Anale plaat dorsaal met pseudocerci. Anaal segment dorsaal met zwarte lengtelijnen.

synoniemen

Phyllocolpa, Pontania, Tubpontania, nudipectus.

opmerking

Behoort tot de Euura anomaloptera soortengroep.

literatuur

Kopelke (1999a, 2007c), Liston, Heibo, Prous ao (2017a), Vikberg (1970a, 2010a), Zinovjev & Vikberg (1998a).

Laatste bewerking 21.iv.2020