Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Euura plicadaphnoides

Euura plicadaphnoides (Kopelke, 2007)

op Salix

Euura plicadaphnoides: gall on on Salix daphnoides subsp. acutifolia

Salix daphnoides subsp. acutifolia, Denemarken © Simon Haarder

Euura plicadaphnoides: gall on on Salix daphnoides subsp. acutifolia

zelfde blad, onderzijde

Phyllocolpa plicadaphnoides: larva

larve

gal

bladrand, gewoonlijk aan één zijde, scherp neerwaarts gevouwen, zodat er tussen de onderzijden nauwelijks ruimte ontstaat. Het blad in de lengterichting niet getordeerd.

waardplanten

Salicaceae, nauw monofaag

Salix daphnoides & subsp. acutifolia.

larve

Derde abdominaal-segment met 4 ringen; 1-3 met setae. Anale plaat met een paar ver uiteenliggende pseudocerci; deze zijn klein en aan de top donker. Segmenten 9 en 10 dorsaal met een paar zwarte vlekken.

opmerking

Behoort tot de Euura oblita soortengroep.

literatuur

Beneš (2015a), Kopelke (2007a,c), Liston, Heibo, Prous ao (2017a).

Laatste bewerking 21.iv.2020