Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Euura plicalapponum

Euura plicalapponum (Kopelke, 2007)

op Salix

gal

bladrand, gewoonlijk aan één zijde, scherp neerwaards gevouwen, zodat er tussen de onderzijden nauwelijks ruimte ontstaat. Het blad in de lengterichting niet getordeerd.

waardplanten

Salicaceae, nauw monofaag

Salix lapponum.

synoniemen

Phyllocolpa plicalapponum.

opmerking

Behoort tot de Euura oblita soortengroep.

literatuur

Kopelke (2007a,c), Liston ao (2012a), Liston, Heibo, Prous ao (2017a).

Laatste bewerking 21.iv.2020