Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Euura plicaphylicifolia

Euura plicaphylicifolia (Kopelke, 2007)

op Salix

gal

bladrand, gewoonlijk aan één zijde, scherp neerwaards gevouwen, zodat er tussen de onderzijden nauwelijks ruimte ontstaat. Het blad in de lengterichting niet getordeerd.

waardplanten

Salicaceae, nauw monofaag

Salix phylicofolia.

synoniemen

Phyllocolpa plicaphylicifolia.

opmerking

Behoort tot de Euura oblita soortengroep.

literatuur

Kopelke (2007a,c), Liston ao (2012a), Liston, Heibo, Prous ao (2017a).

Laatste bewerking 21.iv.2020