Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Euura respondens

Euura respondens (Förster, 1854)

op Alnus, Salix

parasiet

Larven vrij op de bladeren.

waardplanten

Betulaceae, Salicaceae, beperkt polyfaag

Alnus glutinosa; Salix.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

synoniemen

Hypolaepus, Nematus, respondens.

literatuur

Macek (2012c), Prous, Liston & Mutanen (2021a), Savina & Chevin (2012a).

Laatste bewerking 25.viii.2021