Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Euura spirhelvetica

Euura spirhelvetica (Kopelke, 2007)

op Salix

gal

bladrand, gewoonlijk aan beide zijden, neerwaarts ingerold; tevens is het blad in de lengterichting getordeerd.

waardplanten

Salicaceae, nauw monofaag

Salix helvetica.

synoniemen

Phyllocolpa spirhelvetica.

opmerking

Behoort tot de Euura oblita soortengroep.

literatuur

Kopelke (2007b,c), Liston, Heibo, Prous ao (2017a).

Laatste bewerking 21.iv.2020