Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Euura sylvestris

Euura sylvestris (Cameron, 1884)

op Salix

parasiet

Larven vrij op de bladeren.

waardplanten

Salicaceae, monofaag

Salix caprea, pentandra.

Zelden Populus tremula

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

larve

zie Prous, Liston & Mutanen.

synoniemen

Nematus, Pteronidea, silvestris; Nematus sylvestris.

literatuur

Macek (2012c), Taeger, Altenhofer, Blank, ao (1998a), Prous, Liston & Mutanen (2021a).

Laatste bewerking 25.viii.2021