Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Euura umbrata

Euura umbrata (Thomson, 1871)

op Alnus, Betula, Corylus

parasiet

Larven vrij op de bladeren.

waardplanten

Betulaceae, oligofaag

Alnus viridis; Betula pendula, pubescens; Corylus avellana.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

synoniemen

Nematus umbratus; Pteronidea umbrata; P. collina (Cameron, 1882).

literatuur

Macek (2012c), Pschorn-Walcher & Altenhofer (2000a), Schedl (1976a), Stritt (1939a, 1952a), Taeger, Altenhofer, Blank, ao (1998a).

Laatste bewerking 28.iv.2020