Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Platycampus luridiventris

Platycampus luridiventris (Fallén, 1808)

op Alnus

Platycampus luridiventris: larva on Alnus glutinosa

Alnus glutinosa, België, prov. Namen, RN Sclaigneaux, 17.x.2017 © Philippe Vanmeerbeeck: larve in rust …

Platycampus luridiventris: larva on Alnus glutinosa

… en actief

Platycampus luridiventris: larva on Alnus glutinosa

Alnus glutinosa, België, prov. Henegouwen, Celles, 2.ix.2016 © Stéphane Claerebout

Platycampus luridiventris: larva on Alnus glutinosa

Alnus glutinosa, Bremerbergbos, 20.ix.2016 © Hans Jonkman, det Leo Blommers

parasiet

Ovipositie in de bladsteel of hoofdnerf. Larven traag, vrij aan de onderzijde van de bladeren.

waardplanten

Betulaceae, ? monofaag

Alnus glutinosa, incana, viridis.

Vermeldingen van Betula pendula; Corylus avellana zijn waarschijnlijk onjuist (Prous ea).

fenologie

Univoltien. Larven van eind juni tot september of midden october. Overwintering in de bodem, als een prepupa in een cocon; de verpopping volgt in april.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

literatuur

Beneš & Holuša (2015a), Chevin (1984a), Heitland & Pschorn-Walcher (2005a), Hoop (1983a), Prous, Liston, Kramp, ao (2019a), Pschorn-Walcher & Altenhofer (2000a), Pschorn-Walcher & Taeger (1995), Savina & Chevin (2012a), Schedl (1976a, 2003a), Stritt (1952a), Taeger, Altenhofer, Blank, ao (1998a).

Laatste bewerking 22.iii.2021