Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Pristiphora alpestris

Pristiphora alpestris (Konow, 1903)

op Betula

parasiet

Ovipositie waargenomen in zijnerven aan de onderzijde van het blad. Larven vrij op de bladeren.

waardplanten

Betulaceae, monofaag

Betula nana, pendula.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

literatuur

Beneš & Holuša (2015a), Prous, Kramp, Vikberg & Liston (2017a), Savina & Chevin (2012a), Taeger, Altenhofer, Blank, ao (1998a).

Laatste bewerking 29.iv.2020