Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Pristiphora compressa

Pristiphora compressa (Hartig, 1837)

op Picea

parasiet

Larven vrij op de naalden,

waardplanten

Pinaceae, monofaag

Picea abies, obovata, pungens.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

literatuur

Beneš & Holuša (2015a), Benson (1961a), Haris (2012a), Kula, Holuša, Roller & Úradník (2016a), Macek (2012c), Prous, Kramp, Vikberg & Liston (2017a), Pschorn-Walcher & Altenhofer (2000a)m Taeger, Altenhofer, Blank, ao (1998a) .

Laatste bewerking 1.v.2020