Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Colostygia aptata

Colostygia aptata (Hübner, 1813)

on Galium

parasite

Larvae freely on the leaves.

host plants

Rubiaceae, monophagous

Galium mollugo, saxatile.

distribution within Europe

PESI (2021).

references

Dapporto (1998a), Ebert (ed., 2001a).

Last modified 17.vi.2021