Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Electrophaes corylata

Electrophaes corylata (Thunberg, 1792)

kleine wortelhoutspanner

op Betula, Corylus, etc.

parasiet

Larven vrij op de bladeren.

waardplanten

polyfaag

Alnus glutinosa; Betula pendula; Corylus avellana; Crataegus; Fagus sylvatica; Prunus avium, spinosa; Quercus robur; Salix aurita; Sorbus aucuparia; Tilia x europaea.

verspreiding binnen Europa

PESI (2021).

ei, larve, pop

zie Gomez de Aizpúrua, Lepiforum.

literatuur

Ebert (ed., 2001a), Gomez de Aizpúrua (1987a), Lepiforum (2021), Wirooks & Theissen (1999a).

Laatste bewerking 20.v.2021