Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Hospitalia flavolineata

Hospitalia flavolineata (Staudinger, 1883)

op Thymus

parasiet

Larven vrij op de bladeren.

waardplanten

Lamiaceae, monofaag

? Thymus lacaitae.

Ook wel genoemd is Erica arborea.

verspreiding binnen Europa

PESI (2021).

literatuur

King & Viejo Montesinos (2010a), Pino Pérez & Pino Pérez (2017a).

Laatste bewerking 18.iv.2022