Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Episema glaucina

Episema glaucina (Esper, 1789)

zorro-uil

op Athericum, Muscari

parasiet

De laren vreten de bovenste paar ondergrondse centimeters van de stengel en bladeren. De losgebeten bpvengrondse delen van de plant worden niet gegeten. Ze verdorren en verdwijnen, waardoor de aantasting moeilijk vindbaar is.

waardplanten

Asparagaceae, oligofaag

Anthericum liliago; Muscari botryoides, racemosum.; Ornithogalum

verspreiding binnen Europa

PESI (2021).

ei, larve, pop

zie Lepiforum.

literatuur

Corley, Merckx, Cardoso, ao (2012a), Dapporto (1998a), Ebert (ed., 1997b), Lemm & Stadie (2000a), Lepiforum (2021), Löbel & Kaiter (1989a), Peslier (2000a).

Laatste bewerking 4.xi.2021