Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Brithys crini

Brithys crini (Fabricius, 1775)

mijn

Ovipositie gewoonlijk onmiddellijk onder de bloeiwijze, zelden op het blad. De jonge larve mineert vlak onder de epidermis. Frass wordt door openingen in de mijn naar buiten gewerkt. De oudere larve mineert niet meer maar leeft vrij, of boort in stengel en de vruchten.

waardplanten

Amaryllidaceae, monofaag

Pancratium illyricum, maritimum.

fenologie

Larven van juli tot september in twee generaties.

verspreiding binnen Europa

Middelandse Zee-kust (Fauna Europaea, 2009).

ei, larve, pop

zie Pyrgus.

synoniemen

Glottula pancrati (Cyrillo, 1787).

literatuur

Bella, Parenzan & Russo (2009a)m Demerges (2003a), Fernández Vidal (2013a), Hering (1957a), pyrgus.de (2021), Zilli, Peria, Baldi & Pavesi (0000a).

Laatste bewerking 31.x.2021