Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Pyrgus warrenensis

Pyrgus warrenensis (Verity, 1928)

alpenspikkeldikkopje

op Helianthemum

parasiet

Larven tissen losjes samengesponnen bladeren.

waardplanten

Cistaceae, monofaag

Helianthemum alpestre, nummularium subsp. grandiflorum, oelandicum.

verspreiding binnen Europa

PESI (2021).

ei, larve, pop

zie Hernández-Roldán ea.

literatuur

Dupont, Luquet, Demerges & Drouet (2013a), Hernández-Roldán, Munguira, Wagner & Vila (2012a), Lepiforum (2021), Wagner (2006a).

Laatste bewerking 26.vii.2021