Hellinsia inulae (Zeller, 1852)

op Dittrichia, Inula

parasiet

De larve ontwikkelt zich in de hoofdjes, voedt zich met de zich ontwikkelende vruchten.

waardplanten

Asteraceae, nauw oligofaag

Dittrichia viscosa; Inula britannica, salicina.

fenologie

Univoltien.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2018).

literatuur

Bella (2007a), Fazekas (1993a), Gielis (1996a).

mod 4.iii.2019