Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Emmelina monodactyla

Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758)

windevedermot

op Calystegia, Convolvulus, Ipomoea

parasiet

Larven vrij op en in de bloemen en op de bladeren.

waardplanten

Convolvulaceae, oligofaag

Calystegia sepium, soldanella; Convolvulus althaeoides, avensis, cantabrica, floridus; Ipomoea batatas.

De vele vermeldingen van andere, niet-verwante planten hangen mogelijk deels samen met de wijza waarop Convolvulaceae met andere planten vervlochten zijn.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

larve, pop

Foto’s op Lepiforum. Zie ook Nel (1996a), Patočka & Turčáni.

synoniemen

Pterophorus monodactylus .

literatuur

Albu (2009a), Arenberger & Baez (2011a), Bigot, Luquet, Nel & Picard (1990a), Fazekas (1993a), Gielis (1996a), Huertas Dionisio (2007a), Lepiforum (2019), Nel (1989a, 1996a), Patočka & Turčáni (2005a), Schütze (1931a), Sutter (1991a), Thomann (1956a).

Laatste bewerking 17.ii.2020