Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Titanio normalis

Titanio normalis (Hübner, 1796)

mijn

Aanvankelijk maakt de larve een paar kleine, voldiepe, onregelmatige blaasmijntjes. Oudere larven in een met aarde-deeltjes bedekte spinselbuis die van de grond naar een blad loopt. Overdag houden ze zich vlak bij de grond op in de buis, ’s avonds mineren ze het blad vanuit de buis. In de loop van zijn leven worden door de larve zo verscheidene bladeren uitgemijnd. Verpopping buiten het blad.

waardplanten

Convolvulaceae, monofaag

Convolvulus arvensis, cantabrica .

fenologie

Larven in september.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa

Zuid-Europa, noordelijk tot Tsjechië; daarenboven geheel Rusland (Fauna Europaea, 2009).

pop

Zie Patočka, Patočka & Turčáni.

literatuur

Fazekas (2015b), Fiumi (2018a), Hering (1957a), Patočka (2001c), Patočka & Turčáni (2005a), Szőcs (1977a).

Laatste bewerking 21.i.2023