Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Sitochroa palealis

Sitochroa palealis (Denis & Schiffermüller, 1776)

bruidsmot

op Daucus, etc.

parasiet

Larven in een spinsel in de bloeiwijze; verpopping in een cocon in de bodem.

waardplanten

Apiaceae, oligofaag

Daucus carota; Laserpitium prutenicum; Peucedanum oreoselinum; Seseli annuum; Thapsia villosa.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

larve

Foto op Lepiforum. De larven lijken verraderlijk sterk op sommige Depressaria-soorten!

pop

Zie Patočka, Patočka & Turčáni.

synoniemen

Phlyctaenodes palealis.

literatuur

Huertas Dionisio (2007a), Lepiforum (2020), Patočka (2001c), Patočka & Turčáni (2005a), Schütze (1931a), Uffeln (1930a).

Laatste bewerking 12.ii.2020