Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Mecyna trinalis

Mecyna trinalis (Denis & Schiffermüller, 1775)

op Helianthemum

parasiet

Biologie van de larve niet beschreven.

waardplanten

Cistaceae, monofaag

Helianthemum canum.

Krone vermeldt H. oelandicum, maar volgens een correspondent op Lepiforum moet dat geïnterpreteerd worden als H. canum.

fenologie

Univoltien; imago in juli.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

larve

Lichaam blauwgroen; kop honingeel; prothoracale en anale plaat en poten donkerder groen. Verdere uitvoerige beschrijving en afbeelding bij Krone.

pop

Pop in licht spinsel, geelbruin. Zie ook Patočka, Patočka & Turčáni.

synoniemen

Pyrausta trinalis.

literatuur

Corley, Marabuto, Maravalhas ao (2011a), Kravchenko, Poltavsky, Segerer, ao (2020a), Krone (1904a), Lepiforum (2019), Patočka (2001c), Patočka & Turčáni (2005a).

Laatste bewerking 12.vi.2021