Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Metasia ophialis

Metasia ophialis (Treitschke, 1829)

biology unknown

Metasia ophialis

Greece, Lefkas, Katouna, 27.vi.2018 © Laurens van der Linde

distribution within Europe

PESI (2023).

references

Lepiforum (2023).

Last modified 2.viii.2023