Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Pempelia palumbella

Pempelia palumbella (Denis & Schiffermüller, 1775)

heidelichtmot

op Cistaceae, Ericaceae

parasiet

Larven in een deels met zandkorrels bedekte spinselbuis tussen de laagste takken.

waardplanten

Cistaceae, Ericaceae, beperkt polyfaag

Calluna vulgaris; Cistus salviifolius; Erica cinerea; Helianthemum nummularium.

Zie de discussie door Erwin Rennwald op Lepiforum.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

pop

Zie Patočka & Turčáni.

synoniemen

Salebria palumbella.

literatuur

Huertas Dionisio (2007a), Lepiforum (2019), Patočka & Turčáni (2005a), Schütze (1931a), Ylla, Macià & Huertas Dionisio (2008a).

Laatste bewerking 2.iii.2020