Chamaesphecia anthrax Le Cerf, 1916

on Nepeta

parasite

The larva bores in the roots.

host plants

Lamiaceae, monophagous

Nepeta apulei, tuberosa.

distribution within Europe

(PESI, 2018).

references

Corley (2005a), Laštůvka & Laštůvka (2001a).

mod 26.ix.2018