Pyropteron hispanica (Kallies, 1999)

on Rumex

parasite

The larva bores in the roots.

host plants

Polygonaceae, monophagous

Rumex induratus, scutatus.

distribution within Europe

(PESI, 2018).

synonyms

Synansphecia hispanica.

references

Corley (2005a), Laštůvka & Laštůvka (2001a, 2014c).

mod 26.ix.2018