Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Synanthedon culiciformis

Synanthedon culiciformis (Linnaeus, 1758)

berkenglasvlinder

op Alnus, Betula

parasiet

De larve leeft in een tunnel in de stam, meestal tussen bast en hout, meestal nabij een verwonding van de stam. De volgroeide larve overwintert in een cocon in de gang, verpopt vervolgens in het vroege voorjaar. Het laatste deel van de gang achter de cocon is gevuld met met houtspaanders.

waardplanten

Betulaceae, oligofaag

Alnus glutinosa; Betula pendula.

Berk is de voornaamste waardplant. Er zijn meldingen van veel andere boom-soorten, maar de betrouwbaarheid ervan is vaak twijfelachtig.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2018).

larve, pop

Larve en pop worden gedetailleerd beschreven door Bąkowski.

literatuur

Bachelard (2014a), Bąkowski (2013b), Bąkowski, Celadyn, Hołowiński & Zajda (2011a), Bartsch (1992a), Ebert (ed., 1997a), Kallies (2003a), Kusdas & Reichl (eds, 1974a), Laštůvka & Laštůvka (2001a), Predovnik (2018a), Sage (2005a).

Laatste bewerking 30.xii.2018