Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Synanthedon stomoxiformis

Synanthedon stomoxiformis (Hübner, 1790)

primair op Frangula, Rhamnus

parasiet

De larve leeft in een brede vlakke kamer vlak onder de bast van de wortelhals. De gang is zo kort dat men veronderstelt dat de larve leeft van het sap van de boom. Verpopping in een spinselbuis naar het grondoppervlak bij de stam.

waardplanten

Rhamnaceae, bijna oligofaag

Frangula alnus; Rhamnus alaternus, cathartica, pallasii, saxatilis.

Ook eenmaal waargenomen op Crataegus. Volgens Ebert (ed., 1997a) zijn vermeldingen van andere waardplanten zonder uitzondering onjuist. Toch noemen Gassmann ea ook nog Sorbus aria en Corylus avellana.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2018).

fenologie

De larve leeft twee jaar.

larve, pop

Larve en pop worden gedetailleerd beschreven door Bąkowski.

literatuur

Bachelard (2014a), Bąkowski (2013b), Bartsch (1992a), Corley (2005a), Ebert (ed., 1997a), Gassmann, Tosevski, Appleton ao (2006a), Laštůvka & Laštůvka (2001a, 2014c), Pühringer (2004a), Vávra (2016a).

Laatste bewerking 28.i.2021