Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Clavigesta sylvestrana

Clavigesta sylvestrana (Curtis, 1850)

grote dennenlotbladroller

op Pinus

parasiet

Larven in een spinselbuis tussen de naalden.

waardplanten

Pinaceae, monofaag

Pinus pinaster, pinea, sylvestris.

Vermeldingen van Picea zijn twijfelachtig, verwijzingen naar Abies onwaarschijnlijk.
References to Picea zijn are dubious, references to Abies unlikely.

fenologie

Univoltien.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

larve

Lichaam ± roodbruin, kop donkerbruin; zie Hancock & Bland, Swatschek.

pop

Zie Patočka & Turčáni.

literatuur

Bradley, Tremewan & Smith (1979a), van Deventer (2021a), Gómez de Aizpurúa (1994a), Hancock & Bland (2015b), Huisman, Kuchlein, van Nieukerken ao (1986a), Meijerman & Ulenberg (2000a), Patočka & Turčáni (2005a), Schütze (1931a), Swatschek (1958a).

Laatste bewerking 13.ii.2021