Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Epinotia cinereana

Epinotia cinereana Haworth, 1811)

grijze oogbladroller

op Populus

parasiet

Larven tussen twee vlak op elkaar gesponnen bladeren.

waardplanten

Salicaceae, monofaag

Populus tremula.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

larve

Lichaam bleek geelgroen; kop kastanje-bruin; prothoravle plaat vaak bruin getint; anale plaat nauwelijks herkenbaar.

literatuur

Huisman, Koster & Schreurs (2015a), Mutanen, Aarvik, Landry ao (2012b).

Laatste bewerking 18.i.2020