Epinotia nisella (Clerck, 1759)

op Populus, Salix

parasiet

Larven in de katjes, ook als ze eenmaal zijn afgevallen.

waardplanten

Salicaceae, oligofaag

Populus x canescens, nigra, tremula; Salix caprea, cinerea.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

larve, pop

Foto’s op Lepiforum; zie ook Patočka & Turčáni, Swatschek.

synoniemen

Epiblema nisella.

opmerkingen

Miller vond in Noord-Amerika dat de soort, naast de bovenbeschreven levenswijze, ook boorde on jonge twijgen van Populus balsamifera, die als gevolg daarvan een zwelling vertoonden; de verpopping vond plaats in de boorgang.

literatuur

Disqué (1905a), Hancock & Bland (2015b), Huisman, Koster & Schreurs (2015a),Lepiforum (2020), Miller (1986a), Mutanen, Aarvik, Landry ao (2012b), Patočka & Turčáni (2005a), Schütze (1931a), Swatschek (1958a), Thomann (1956a).

mod 17.ii.2020