Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Eucosma aemulana

Eucosma aemulana (Schläger, 1849)

guldenroedeknoopvlekje

op Solidago

parasiet

Larven in de vruchtdragende hoofdjes; ze verhuizen van de de een naar de ander, zonder ze bijeen te spinnen.

waardplanten

Asteraceae, ? monofaag

Solidago virgaurea.

Misschien ook Aster amellus.

fenologie

Univoltien; de larve overwintert in een cocon in de bodem, verpopt daarna.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

larve

Lichaam bleek oranje; kop en borstpoten donkerbruin; prothoracale en anale plaat lichtbruin; pinacula ternauwernood herkenbaar (Swatschek).

pop

Zie Patočka & Turčáni.

synoniemen

Semasia aemulana; Eucosma latiorana (Schläger, 1849).

literatuur

Bradley, Tremewan & Smith (1979a), Disqué (1905a), Hancock & Bland (2015b), Patočka & Turčáni (2005a), Requena i Miret (1998a), Schütze (1931a), Swatschek (1958a), Wegner (2015a), Žemlička (2011a).

Laatste bewerking 31.i.2020