Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Eucosma lacteana

Eucosma lacteana (Treitschke, 1835)

melkwit knoopvlekje

op Artemisa

Eucosma lacteana: feeding trace

vraatspoor: spinselbuis met uitgevreten bloemhoofdjes (uit Rickert)

larve

De larve leeft in een spinselbuis in de bloeiwijze, vretend van de hoofdjes, en de rijpende vruchtjes daarbinnen, alles met spinsel bijeengehouden. Verpopping in een cocon in het strooisel.
In de gallen-literatuur wordt gesteld dat de larve een harde, langgerekte opzwelling zou veroorzaken in het bovenste deel van de hoofdstengel; vermoedelijk is dat gebaseerd op verwarring met Eucosma metzneriana of E. wimmerana.

waardplanten

Asteraceae, monofaag

Artemisia campestris, maritima.

De associatie met A. absinthium, vulgaris die op Lepiforum wordt genoemd lijkt twijfelachtig.

fenologie

Univoltien; overwintering als volgroeide larve.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

larve

Lichaam gelig of roodachtig; kop donkerbruin; prothoracale plaat licht- tot donkerbruin, aan sij- en achterrand donker gepuncteerd; pinacula nauwelijk gedifferentieerd (Swatschek).

pop

Zie Patočka & Turčáni.

synoniemen

Epiblema lacteana; Eucosma maritima Humphries & Westwood, 1845.

literatuur

Bellmann (2012a), Bradley, Tremewan & Smith (1979a), Buhr (1964a), Dauphin & Aniotsbeehere (1997a), Disqué (1905a), Gielis, Huisman, Kuchlein ao (1985a), Hancock & Bland (2015b, Houard (1909a), Huisman, Koster, Nieukerken & Ulenberg (2003a), Lepiforum (2019), Medianero, Parra, Sánchez & Nieves-Aldrey (2007a), Patočka & Turčáni (2005a), Rickert (2010a, 2011a), Schütze (1931a), Swatschek (1958a), Szőcs (1977a), Tomasi (2014a), Wegner (2010a).

Laatste bewerking 24.xii.2019