Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Gypsonoma sociana

Gypsonoma sociana (Haworth, 1811)

witsnuitpopulierenbladroller

op Populus, (Salix)

parasiet

In de nazomer leeft de larve as boorder in een jonge twijg, waarvan de top kan afsterven. Na de overwintering boort de larve zich in een zwellende knop; de aantasting is dan herkenbaar doordat via een opening aan de voet van de knop frass wordt uitgeworpen.

waardplanten

Salicaceae, monofaag

Populus alba, nigra, tremula, (Salix caprea).

fenologie

Univoltien.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

larve

Foto’s op Lepiforum; zie ook Swatschek.

pop

Zie Patočka & Turčáni.

synoniemen

Gypsonoma, Steganoptycha, neglectana Duponchel, 1844.

literatuur

Bradley, Tremewan & Smith (1979a), Disqué (1905a), Hancock & Bland (2015b), Lepiforum (2019), Patočka & Turčáni (2005a), Schütze (1931a), Swatschek (1958a).

Laatste bewerking 29.xii.2019