Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Cydia indivisa

Cydia indivisa (Danilevsky, 1963a)

sparspiegelmot

op Abies, Picea

parasiet

Larven onder schors van kwijnende bomen en in het callusweefsel rond bastwonden. Voorkeur voor door de zon beschenen delen van de stam. De aantasting is herkenbaar door massa;s frass die uitgestoten worden uit de rand van de bastwonden. Verpopping in het voorjaar, in een witte cocon, vlakbij de hars.

waardplanten

Pinaceae, oligofaag

Abies alba; Picea abies, sitchensis.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

literatuur

Chambón (1994a), Hancock & Bland (2015b), Huisman, Koster, van Nieukerken & Ulenberg (2005a), Lepiforum (2020), Lyneborg (1987a), Wimmer (2004a).

Laatste bewerking 5.iii.2021