Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Dichrorampha alpinana

Dichrorampha alpinana (Treitschke, 1830)

brede geelvlekwortelmot

op Leucanthemum

parasiet

De larven boren in de wortels.

waardplanten

Asteraceae, monofaag

Leucanthemum vulgare.

fenologie

Univoltien, overwintering als larve.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

larve

Lichaam wittig; kop en prothoracale plaat lichtbruin (Swatschek).

pop

Zie Patočka & Turčáni.

opmerkingen

Heckford nam waar dat eieren waren afgezet buiten op de omwindsels van de hoofdjes, en dar daar ook enige vraat had plaatsgevonden. Hoe dit te rijmen is met een in de wortels borende larve is een open vraag.

literatuur

Bradley, Tremewan & Smith (1979a), Disqué (1905a), Hancock & Bland (2015b), Heckford (2017b), Lepiforum (2019), Mitterberger (1931a), Patočka & Turčáni (2005a), Schütze (1931a), Swatschek (1958a).

Laatste bewerking 29.ii.2020