Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Grapholita delineana

Grapholita delineana Walker, 1863

op Cannabis, Humulus

parasiet

de jonge larve leeft korte tijd vrij op het blad, venstervraat veroorzakend, zelden ook minerend. Al spoedig boort hij zich in een stengel, een cm lang spoelvormige opzwelling veroorzakend.

waardplanten

Cannabaceae, oligofaag

Humulus japonicus lupulus.

In Noord Amerika een plaag op Cannabis sativa.

fenologie

Verscheidene generaties; de larve overwintert in de stengel.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

larve

Lichaam roodachtig; kop lichtbruin, opzij donerder; prothoracale en anaale plaat bruingeel; zie Hinneberg, Swatschek.

synoniemen

Grapholitha, Laspeyresia, tetragrammana Staufinger, 1879.

literatuur

Hinnegerg (1984a), McPartland (2002a), Meijerman & Ulenberg (2000a), Schütze (1931a), Swatschek (1958a).

Laatste bewerking 18.vii.2022